0903 004 090
Hỗ trợ dịch vụ
0911 909021
Tư vấn bán hàng
0903004090
Warning (2): imagejpeg(/home/chevrol1/public_html/app/webroot/upload/images/2019/10/photo-0-1491022405255_200x200.jpg): failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Helper/MImageHelper.php, line 220]

"Mãn nhãn" với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017

Những cô người mẫu xinh đẹp đã góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn cho triển lãm Bangkok 2017 diễn ra tại Thái Lan.

Chevrolet Trường Chinh

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 1.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 2.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 3.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 4.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 5.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 6.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 7.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 8.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 9.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 10.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 11.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 12.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 13.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 14.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 15.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 16.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 17.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 18.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 19.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 20.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 21.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 22.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 23.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 24.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 25.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 26.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 27.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 28.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 29.

Mãn nhãn với dàn người mẫu xinh đẹp trong triển lãm Bangkok 2017 - Ảnh 30.